CREDIO a.s.

Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství nabízíme tyto balíčky služeb :

  • sestavení a podání daňových přiznání, včetně elektronického podání
  • zastupování před správcem daně, odklad termínu podání přiznání
  • zřízení a nahlížení do daňového portálu umožňující sledovat daňové účty, daňový kalendář a prohlížet evidenci písemností
  • přesná, spolehlivá a rychlá evidence všech podaných přiznání s možností okamžitého vyhotovení jejich opisu a zjištění data jejich podání
  • vypracování vlastních způsobů hodnocení spolehlivosti klienta, uvedený proces je realizován s využitím aparátu statistické matematiky a Benfordova zákona
  • vypracování finanční analýzy pomocí vlastního softwaru, který hodnotí klienta z hlediska dodržování zásady going-concern.
  • vypracování pokynu k přípravě klienta na daňové prověření účetní závěrky.
  • odborná pomoc při určování a posuzování jednotlivých výdajů z hlediska jejich daňové znatelnosti, včetně zajištění stanovisek Ministerstva financí ČR.
  • trvalé a maximálně flexibilní poskytování poradenství v oblasti všech druhů daní.

 
nahoru tisk aplikace a www:  ALMEO s.r.o.