CREDIO a.s.

Marketing

Marketingové aktivity:

 • komplexní strategické řízení firmy (projektový a procesní management)
 • tvorba a implementace marketingových strategií do strategie firmy
 • tvorba a implementace dílčích marketingových plánů
 • průzkumy trhu, kvantitativní a kvalitativní marketingové výzkumy, dotazníkové šetření, ankety
 • analýzy cen, analýza konkurence a ostatních účastníků trhu
 • zpracování marketingových studií dle specifikace trhu, zadání
 • navržení optimalizace marketingového mixu
 • řízení výrobkového portfolia, vývoj a zavádění nových výrobků na trhu
 • marketingová komunikace, prezentace, medializace
 • optimalizace logistických kanálů - marketing na stráně nákupu
 • tvorba programů péče o zákazníky, CRM
 • zpracování marketingových auditů, interních auditu ISO
 • realizační marketing - tvorba www stránek, firemních dokumentů, merkantilií, outdoorové reklamy, internetové, rádiové, televizní reklamy
 • školení a výcvik managementu a pracovníků
 • organizování workshopů, seminářů a konferencí
 • zastřešení firemních akcí, teambuildingové aktivity

 
nahoru tisk aplikace a www:  ALMEO s.r.o.